Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O16
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF7

Символи

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.10.2022

              Герб                                                                         Огърлица

         Герб на Община Смядово                                                                                                               огърлица 

 

 

      Символен ключ                                                       Почетна книга

             Символичен ключ                                                                                                            Почетна книга                                                      

https://www.livechatalternative.com/