Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHR0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F3

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 20.06.2022

Бюджетът на общината се изготвя съгласно Закона за публичните финанси

https://www.livechatalternative.com/