Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Кампания "Да спрем африканската чума по свинете"

Дата на публикуване: 16.04.2024
Последна актуализация: 16.04.2024

     На адреса на Европейския орган за безопасност на храните са налични материали на български език относно симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

 

     Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

https://www.livechatalternative.com/