Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Резултати от проведено проучване за установяване нивото на приемане на ромите от населението в общините Смядово, Ветрино и Болярово

Дата на публикуване: 27.03.2024
Последна актуализация: 27.03.2024

лого

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

       На 29 март (петък) 11:00 часа – в Музейния комплекс в гр. Смядово ще се проведе публично оповестяване на резултатите от проведено проучване за установяване нивото на приемане на ромите от общото население в общините Смядово, Ветрино и Болярово. 

       Публичното събитие се организира във връзка с изпълнението на дейност №5 "Организиране и провеждане на проучвания за установяване нивото на приемане на ромите от общото население в общините Смядово, Ветрино и Болярово" по Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.
 

 

лого

 


ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

------------------------------------------------------www.eeagrants.bg ----------------------------------------------
Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021


 

https://www.livechatalternative.com/