Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за групови правни консултации и приемни за граждани по юридически въпроси в селата Янково, Риш и Веселиново

Дата на публикуване: 25.03.2024
Последна актуализация: 27.03.2024

лого

 

ПОКАНА

за групови правни консултации и приемни за граждани по юридически въпроси в селата Янково, Риш и Веселиново,

община Смядово

Заповядайте на групови правни консултации на следните теми:

„Конституционни и граждански права и задължения. Права и задължения на гражданите по нормативни документи на местно ниво.“

„Гражданско образование. Обществени и административни услуги и отговорни институции“

„Незаконно строителство. Как да живеем в законни жилища? Снабдяване с нотариален акт.“

граждански права - Тоест

Консултациите ще се проведат по следния график:

27 март (сряда) 13.00 часа – в залата на кметство с. Янково

28 март (четвъртък) 10.00 часа – в ритуалната зала, с. Риш

28 март (четвъртък) 13.00 часа – в залата на първия етаж на кметство с. Веселиново

29 март (петък) 12.00 часа – в музеен комплекс, гр. Смядово

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

--------------------------------------------- www.eeagrants.bg ----------------------------------------------

Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

https://www.livechatalternative.com/