Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.12.2022

ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ

Снимка на заместник-кмет Иван Кюркчиев

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

тел. за връзка: 05351 / 2130 вътр. 108

email: ivan.kyurkchiev@smyadovo.egov.bg

 

Дата на раждане: 05.05.1976 г.

Гражданство: Република България

Семейно положение: женен, с две деца

ОбразованиеВисшеС.А.”Д.А.Ценов”, гр. Свищов,специалност “Счетоводство и Контрол”, степен - бакалавър

Професионален опит: по специалността в промишлено предприятие и в Общинска администрация Смядово като главен експерт  Европейски проекти

 

 

 

ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАРИНОВА

Димитрина Маринова

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

тел. за връзка: 05351 / 2130 вътр. 110

email: dimitrina.marinova@smyadovo.egov.bg

 

Дата на раждане: 01 септември 1974г.

Място на раждане: гр. Смядово

Семейно положение: омъжена, с две деца

Образование:
Средно специално образование - ТХП „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен, специалност: „Химични технологии”, профил „Технология на нефтохимичния синтез”


Висше образование - ШУ „Епископ Константин Преславски” гр.Шумен, магистър, специалност: „Екология и опазване на околната среда”

 
Професионален опит:
1994г. – 2004г. във Военно поделение 22720 – гр. Смядово, като военнонаемен служител – управител на склад и кадрови военнослужещ  „Еколог“.

2004г. – до момента в Община Смядово, като главен специалист „Еколог”, главен експерт „Европейски проекти и опазване на околната среда“, началник-отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“.

https://www.livechatalternative.com/