Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CK7

Кмет на Община Смядово

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.12.2022

   

Иванка Петрова Николова

Иванка Петрова

тел. за връзка: 05351 / 2033 вътр. 100

email: kmet@smyadovo.egov.bg

 

Дата на раждане:  20.05.1962 г. в гр. Смядово

Гражданство:   българско

Семейно положениеомъжена, с две деца

Образование:  висше - ВИНС”Д.Благоев”, гр. Варна, спец. ”Счетоводство и контрол”,Степен - магистър

Професионален опит: дългогодишен опит в Общински център за социални грижи и Общинска администрация Смядово като главен счетоводител, началник отдел финансов, секретар на Община Смядово, заместник-кмет на Община Смядово - мандат 2007-2011; Кмет на община Смядово - мандат 2011-2015; Кмет на община Смядово - мандат 2015-2019.

Член на Политическия комитет на Съвета на европейските общини и региони

 

Носител на „Почетен знак на Президента на Република България“ 

https://www.livechatalternative.com/