Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.10.2023
Длъжност Име, фамилия Директен телефон Вътрешен телефон E-mail
Кмет на община Иванка Николова 20-33 100 kmet@smyadovo.egov.bg
Заместник кмет Иван Кюркчиев 21-30 108

ivan.kyurkchiev@smyadovo.egov.bg

Заместник кмет  Димитрина Маринова 21-30 110 dimitrina.marinova@smyadovo.egov.bg
Секретар Елка Кайкова 21-30 121 sekretar@smyadovo.egov.bg

                                                         Дирекция "Специализирана администрация"

Директор Калоян Киров 28-08 123 direktor_sa@smyadovo.egov.bg
Главен архитект арх. Огнян Гърбев 28-08 112  
Главен специалист "ТСУТО" Ивайло Грозев 28-08 112 tsu@smyadovo.egov.bg
Главен специалист Мирослав Николов 28-08 112 miroslav.nikolov@smyadovo.egov.bg
Специалист Ерсин Рашидов 28-08 112 tsu@smyadovo.egov.bg
Началник отдел "ТСУТ" Росица Савева 21-30 112 tsu@smyadovo.egov.bg
Началник отдел "РРЕХД" Марияна Йоргова 21-30 107  
Главен специалист "Техническо обслужване на общински съвет" Десислава Недкова 21-30 114 obs@smyadovo.egov.bg
Старши специалист "Общинска собственост и туризъм" Ирена Вълчева 21-30 103  
Специалист "Еколог" Мирела Ганчева 21-30 103 mirela.gancheva@smyadovo.egov.bg
Главен специалист "ОКМДС"  Милко Йоргов 21-30 105  
Специалист "ТОИС" Стелиян Иванов 21-30 105 steliyan.ivanov@smyadovo.egov.bg
Специалист Соня Христова 21-30 117 cao@smyadovo.egov.bg
Специалист Кристина Кирилова 21-30 117

cao@smyadovo.egov.bg

grao@smyadovo.egov.bg

Изпълнител "Шофьор" Иван Стоянов 20-33 101  
Главен специалист "Социални дейности, проекти и ЗОП" Камелия Русева 21-30 107 kameliya.nedyalkova@smyadovo.egov.bg
Главен специалист Иванка Георгиева 21-30 107  

                                                                  Дирекция "Обща администрация"

Директор "ОА" Славка Нонева 21-30 104  
Главен счетоводител Радко Чернаков 21-30 113  
Специалист "Счетоводство" Деница Димитрова 28-92 122  
Главен специалист "Бюджет и финанси" Жана Иванова 21-30 111  
Счетоводител Живка Стоева 21-30 106  
Главен специалист "Човешки ресурси" Десислава Василева 20-33 101 obshtina@smyadovo.egov.bg

                                                                               Местни данъци и такси

Главен специалист "МДТ" Красимира Панайотова 28-08

115

mdt@smyadovo.egov.bg
Специалист Миглена Димитрова 28-08 115 mdt@smyadovo.egov.bg

                                Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство"

Директор ОП "ЧОБ и О" Диян Дончев 28-08 118  
Оперативен счетоводител Янка Златева 28-08 118  
Координатор дейности Пепа Хараланова 28-08 118  
Дежурни ОбСС Дежурни по график 21-63    

                                                                              Кметове на кметства

Кмет село Веселиново Росица Чифудова 05353-2360 25-30 kmet_veselinovo@smyadovo.egov.bg
Кмет село Янково Веселин Петров 05352-2289 23-20 kmet_yankovo@smyadovo.egov.bg
Кмет село Риш Айше Салиева 05354-2260 23-34 kmet_rish@smyadovo.egov.bg

                                                                              Кметски наместници

с. Черни връх Веселин Петров 05352-2370 23-79  
с. Ново Янково Юлфет Бедри 05352-2389 24-63 kmetstvo_novo_yankovo@smyadovo.egov.bg
с. Бял бряг Кичка Желязкова 05352-2262 2200  
с. Желъд Бахтишен Муталибова 05352-2270 2400 kmetstvo_zhelad@smyadovo.egov.bg
с. Александрово Даниела Иванова 05353-2230 2302 kmetstvo_aleksandrovo@smyadovo.egov.bg
с. Кълново Желю Желев 05351-2921   kmetstvo_kulnovo@smyadovo.egov.bg

 

https://www.livechatalternative.com/