Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVAR56
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVARL1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 24.06.2022
Росица Чифудова
Дата на публикуване: 24.06.2022

Веселин Петков
Дата на публикуване: 24.06.2022

Айше Салиева
Дата на публикуване: 24.06.2022

https://www.livechatalternative.com/