Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022
 1. Борислав  Борисов
 2. Джемиле Митева
 3. Диян Стоянов
 4. Елфида Неджибова
 5. Женя Тодорова
 6. Лиляна Кайрякова
 7. Мариана Антонова
 8. Марийка Илиева
 9. Мехмед Мехмед
 10. Мустафа Мустафа
 11. Петя Стоянова
 12. Севи Севев
 13. Тодор Атанасов
https://www.livechatalternative.com/