Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

ПП ГЕРБ

Борислав Борисов 

Елфида Неджибова

Женя Тодорова

Лиляна Кайрякова

Мариана Антонова

Марийка Илиева

Мехмед Мехмед 

Мустафа Мустафа 

Петя Стоянова 

Тодор Атанасов 

КП БСП за България

Диян Стоянов

Севи Севев 

Движение за права и свободи - ДПС

Джемиле Митева

https://www.livechatalternative.com/